ข้อมูลที่ควรทราบในการสมัครโปรบีบีดีแทค

ท่านสามาถเลือกสมัครโปรบีบีดีแทคได้เพียงแพ็คเกจเดียวค่ะ ค่าบริการของโปรบีบีดีแทคแต่ละชนิด ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ค่ะ ลูกค้าดีแทค ต้องมีเงินในเบอร์เพียงพอ และต้องมีวันใช้งานอย่างน้อย 1 วัน

สมัครโปรบีบีดีแทค ไม่ได้ ทำอย่างไร 

1. ทบทวนว่าท่านได้เคยใช้แพ็คเกจใดแพ็คเกจหนึ่งอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ ท่านต้องยกเลิกแพ็คเกจเดิมก่อน จึงจะกดสมัครใหม่ได้คะ

2. ท่านเปิดบริการ internet/gprs แล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเปิดใช้ internet หรือไม่ 

3. บางเวลาระบบขัดข้อง หากสมัครไม่ได้เว้นช่วงสัก 5-15 นาที แล้วกดใหม่นะคะ (มีการปรับปรุงระบบเป็นระยะ)

4.  ถ้าท่านได้รับsmsยืนยันจากดีแทค ว่าสมัครโปรบีบีได้แล้ว แต่ยังเล่นไม่ได้ ให้ลองกดปิด เครื่อง1ครั้ง แล้วเปิดใหม่ค่ะ (ตอนเปิดเครื่องรอนานหน่อยนะคะ)

5. ท่านต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน จึงจะสมัครได้นะคะ

6. ลองเช็คยอดเงินดูว่าเพียงพอต่อค่าบริการ + ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

กดสมัครไปแล้ว ถ้าไม่ได้รับ sms จากระบบ ลองกดเช็คยอดเงิน หากยอดเงินลดลงแปลว่าสมัครสำเร็จแล้วค่ะ (บางกรณี sms จะมาช้ามากค่ะ)

7. ท่านเปิดบริการ internet/gprs แล้วหรือยัง ตรวจสอบว่าเปิดใช้ internet หรือไม่  ปิด-เปิดเครื่อง1ครั้ง แล้วจึงกดสมัครค่ะ

8. ทบทวนว่าท่านได้เคยใช้แพ็คเกจใดแพ็คเกจหนึ่งอยู่หรือไม่ ถ้าใช่ท่านต้องยกเลิกแพ็คเกจเดิมก่อน จึงจะกดสมัครใหม่ได้คะ  ฟังและกดตามระบบเพื่อยกเลิกแพ็คเกจ เรียบร้อยแล้วรอรับ sms ยืนยันค่ะ หลังจากยกเลิกแล้วก็กดสมัคร ตามวิธีที่บอกไว้ได้เลยค่ะ

9. บางเวลาระบบอาจขัดข้อง หากสมัครไม่ได้ เว้นช่วงสัก5-15 นาที แล้วกดใหม่นะคะ (มีการปรับปรุงระบบเป็นระยะค่ะ)

10. ถ้าท่านได้รับsmsยืนยันจากดีแทค ว่าสมัครโปรบีบีได้แล้ว แต่ยังเล่นไม่ได้ ให้ลองกดปิดเครื่อง1ครั้ง แล้วเปิดใหม่ค่ะ (ตอนเปิดเครื่องรอนานหน่อยนะคะ)

รายละเอียดการใช้งานโปรบีบีดีแทค อัตราค่าบริการ ไม่รวมการใช้งาน gprs/edge ในต่างประเทศ สามารถสมัคร Blackberry Package ได้เพียง แพ็คเกจเดียว หากต้องการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจ

BlackBerry Service ( BB Service ) หมายถึง
•BBM = BlackBerry® Messenger (แชทระหว่างผู้ใช้บีบีด้วยกันโดยมีการแลกพินบีบี) 
•Chat = Instant Messaging = Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, Google Talk 
•Social Network = Facebook, MySpace และ Twitter 
•BlackBerry Browser การใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน BlackberryBrowser เฉพาะ APN BlackBerry.net เท่านั้น 
•WhatsApp = รับสิทธิใช้งาน WhatsApp แบบไม่จำกัดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายในช่วงเวลาที่สมัครใช้แพ็คเกจอยู่

เงื่อนไขการใช้บริการโปรบีบีดีแทค

1. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครผ่านช่องทาง ตามช่องทาง USSD ที่ระบุไว้ข้างต้น
2. แพ็กเกจบริการเสริม BB Max และ BB Mini Plus ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับบริการเสริม MultiSIM ได้ 
3. ผู้ใช้แพ็กเกจบริการเสริม BB Me และ BB Mix ที่ใช้บริการเสริม Happy internet การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Happy internet ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ หากมีการใช้งานลูกค้าจะถูกคิดอัตราค่าบริการตามแพ็กเกจหลักหรือแพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตที่มี
4. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละรายและหากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริมหรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
5. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์ใช้แพ็กเกจบริการเสริม BlackBerry ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทำการสมัครแพ็กเกจบริการเสริม BlackBerry กรณีที่ผู้ใช้บริการใช้งานก่อนได้รับ SMS ยืนยัน ระบบจะคิดอัตราค่าบริการตามอัตราปกติ
6. กรณีที่หมดระยะเวลาการรับสิทธิ์ดังกล่าวหรือสิทธิประโยชน์ที่ได้รับสิ้นสุด จะไม่สามารถใช้งานบริการ BlackBerry ได้ แต่ยังสามารถใช้งานบริการเสริม Happy internet ได้ โดยจะคิดค่าบริการตามอัตราปกติหรือตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ใช้อยู่ในขณะนั้น
7. สำหรับผู้ใช้บริการที่ยกเลิกรายการขายนี้ระหว่างรอบบิล ผู้ให้บริการจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่างของระยะเวลาการใช้บริการที่เหลืออยู่ของแพ็กเกจนั้น ๆ
8. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้บริการแพ็กเกจบริการเสริม BlackBerry โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามแพ็กเกจ

บริการเสริมเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th โทร. 1678 dtac call center และ *8111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท รวม VAT 7%)

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment